Alumina sol

ürün

alümina sol

  • High purity nano alumina sol (aluminum sol)series

    Yüksek saflıkta nano alümina sol (alüminyum sol) serisi

    Büyük tek kristalli alümina, alüminyum hidroksit veya endüstriyel alüminanın özel mineralleştirici ile yüksek sıcaklıkta kalsinasyonuyla oluşturulan beyaz bir toz kristaldir.Alüminanın birçok kristal formu vardır, tek kristal kararlılığı vardır ve en yaygın kullanılanı a-Alüminadır.a-Alümina yüksek erime noktasına, iyi stabiliteye, mükemmel ısı iletkenliğine ve elektrik yalıtımına sahiptir.Isı ileten malzemelerin farklı ihtiyaçlarına göre, a-alümina kontrolü yoluyla, alümina kristal parçacık boyutu ve kirlilik içeriğinin boyutu ve dağılımı, çeşitli büyük tek kristal alümina ürünleri üretebilir.